The SIO2 project
 1. The SIO2 project
 2. SIO-2486

Merge hotfixes from szkopul to master branch of oioioi

  Details

  • Type: Improvement Improvement
  • Status: New New
  • Priority: Major Major
  • Resolution: Unresolved
  • Affects Version/s: TAG 2021/22 Summer Sprint 1
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: OIOIOI
  • Labels:
   None
  • Sprint:
   TAG 2021/22 Summer Sprint 1

   Description

   Repository
     ssh://gerrit.sio2project.mimuw.edu.pl:29418/szkopul
   contains several hotfixes and changes dedicated to szkopul.edu.pl.
   On every deployment changes from main repository are rebased on top of szkopuł repo (see https://hudson.sio2project.mimuw.edu.pl/job/szkopul-rebase/).

   This procedure is inconvenient (i.e. hotfixes are not tested, sometimes there are conflicts during rebasing).
   We should try to move as many hotfixes as possible to main code and/or move some functionality controlled by system settings.

   Results of `git diff github/master origin/master -- ':!*/npm-shrinkwrap.json'` attached to a ticket.

   Commits on szopul & not in oioioi/master (git log --no-merges origin/master ^github/master):

   a69d242557b550206540a50e0477648a9e8b4816 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD) Add a command for gathering submissions statistics.
   53295c08dc66bccd813b33467a9cf155a07b1e98 Add command for finding SE submissions.
   ecfd2f625dee1fc4018835012af5a2003b430b55 PRODFIX set c++17 for non-makefile sinol packages
   77ac6145c33d7af9e8d01a117920b52c74ee5803 (temporary) Allow lorys to manage packages inside his contest
   bc92854a40cdf5a0fa46ccac03d51f36eb246b6c (no-ticket) Fix unicode handling in StatusSaver
   9f5843072dad127840dc27ed03d22b9028304854 [to-master] fixed available_compilers default
   e86d89707e118a934ea7800e09572da4b066f023 (to-master) added select_related
   fd2e8c22a9b9e4571e6bfe0f45b84924a9697204 (to-master) usercontests should not be public
   00a2e301caab91ce94e6eb73b2e0cebe6029a6a1 (to-master) show_info_about_workers update API
   a8df27c215923fe175c1e92f7e76e02b9464e1a9 (no-ticket) Fix utf-8-related crash in exportszu
   b47a36a71c9c3ac56d151c44c705cd04156adb4c (to-master) Added ingen failure handling
   403da241c78e2101cd86432fc0e2c1034cca9e80 [tmp] instrument The Queries for perf measure
   b07d69f2b97ea179d46feac1e0565cb82cc3af3c [PRODFIX] Change oioioi/notifications/server/npm-shrinkwrap.json
   dc4a0637a8a17d04290c9aea1eef2012b0e24f0a [HOTFIX] Fix statistics breaking for model solutions
   4c6fa0e3a31af72157bf3f492d67a3e7094525e2 Added Main importer
   042f6e24a67c344c10f4aa38b61e9678883fba28 [TEMPFIX] Print where the empty controller hack is needed
   49ce358f401c0ca1c1545f953e97f5b9e6141957 TEMPFIX
   53897253372ba58cbe113cef3a29c54163db8eca TMPHACK
   04e4cc83ab5b1f293cc8bb086c10d6d1b03c9091 [DEBUG] Added more workers debug
   f1793381beb9f60434c4b4177c1b3f4be7d60448 [DEBUG][IMPORTANT] Add some debug messages to receive_from_workers
   aabc74edd7823b0ba977a781bd26266a66552177 HOTFIX: Teachers & forum
   62e9fe2ded38323db451c35e444ff6d7496f7b1e Uncommited changes
   1c2d21c14223dd1008a48169d8bf77b5f2e26a06 [HOTFIX] Some localchanges to sharingcli on Szkopuł
   82896619f41cc73fc0d0c26b1426e193cb077b91 [HOTFIX] Remove oi dependency from participants migration

   Aktualizacja na podstawie emaila od Pawła Dietricha (2022-03-14):

   wydaje się, że następujące zmiany można dodać do mastera:

   bc92854a40cdf5a0fa46ccac03d51f36eb246b6c
   9f5843072dad127840dc27ed03d22b9028304854
   e86d89707e118a934ea7800e09572da4b066f023
   00a2e301caab91ce94e6eb73b2e0cebe6029a6a1
   a8df27c215923fe175c1e92f7e76e02b9464e1a9
   b47a36a71c9c3ac56d151c44c705cd04156adb4c
   dc4a0637a8a17d04290c9aea1eef2012b0e24f0a

    Activity

    Hide
    Tomek Waleń added a comment -
    hotfixes:

    bc92854a40cdf5a0fa46ccac03d51f36eb246b6c
    9f5843072dad127840dc27ed03d22b9028304854
    e86d89707e118a934ea7800e09572da4b066f023
    00a2e301caab91ce94e6eb73b2e0cebe6029a6a1
    a8df27c215923fe175c1e92f7e76e02b9464e1a9
    b47a36a71c9c3ac56d151c44c705cd04156adb4c
    dc4a0637a8a17d04290c9aea1eef2012b0e24f0a

    have been merged to main repo, see https://github.com/sio2project/oioioi/pull/53
    Show
    Tomek Waleń added a comment - hotfixes: bc92854a40cdf5a0fa46ccac03d51f36eb246b6c 9f5843072dad127840dc27ed03d22b9028304854 e86d89707e118a934ea7800e09572da4b066f023 00a2e301caab91ce94e6eb73b2e0cebe6029a6a1 a8df27c215923fe175c1e92f7e76e02b9464e1a9 b47a36a71c9c3ac56d151c44c705cd04156adb4c dc4a0637a8a17d04290c9aea1eef2012b0e24f0a have been merged to main repo, see https://github.com/sio2project/oioioi/pull/53
    Hide
    Tomek Waleń added a comment -
    Uwagi (Patrycja Krzyna):

    Potencjalnie można usunąć:
    - [tmp] instrument The Queries for perf measure - jest z 2019 roku i jest tmp, nie brzmi jakby było jeszcze komuś potrzebne
    - [HOTFIX] Remove oi dependency from participants migration - przy deployowaniu i tak aplikują się tylko nowe migracje, a przy stawianiu szkopuła od nowa migracje i tak kompletnie nie działają, więc chyba ten commit nic nie zmienia (ewentualnie jest bardzo niepoprawny)
    - [TEMPFIX] Print where the empty controller hack is needed - z 2019, print debugowy, prawdopodobnie nikt już tego nie śledzi
    - [DEBUG][IMPORTANT] Add some debug messages to receive_from_workers - jest to z 2018 roku, wiec szczerze wątpię, że ktos zamierza zrobić ten debug
    - [DEBUG] Added more workers debug - jak wyżej    Wielka niewiadoma:
    - Uncommited changes - dziwne losowe zmiany, w tym w sposobie oceniania zadań; ze względu na if True i nazwę uncommited changes wydaje się, że może to wylądowało wśród tych commitow przypadkiem
    - TMPHACK - hardkoduje limit pamięci (env['ingen_mem_limit']) na 512MB; brzmi podejrzanie, ale chyba byłabym skłonna to usunąć
    - Added Main importer - ktoś tego jeszcze używa? Czy to przeszkadzałoby na sio?
    - [PRODFIX] Change oioioi/notifications/server/npm-shrinkwrap.json - nie bardzo rozumiem, co to robi
    - (temporary) Allow lorys to manage packages inside his contest - czy to naprawdę jest zahardkodowanie uprawnień dla konkretnego użytkownika dla konkretnego contestu...?    Potencjalnie mozna zmergować:
    - HOTFIX: Teachers & forum - chyba to tworzy forum na contestach robionych przez nauczycieli
    - [DEBUG] Added more workers debug - jak wyżej
    - Add command for finding SE submissions. - jakieś sensowne zmiany
    - TEMPFIX - dodaje przycisk do kopiowania rozwiązań
    - (to-master) usercontests should not be public - nie powinno w ogóle dotknąć sio, bo tam nie ma takich contestów
    - PRODFIX set c++17 for non-makefile sinol packages - wydaje się niezbyt groźne
    - Add a command for gathering submissions statistics. - również sensowne zmiany
    - Add decoding to HTML problem statements. - jakaś drobna zmiana, też nie wygląda, jakby mogła wybuchnąć sio
    Show
    Tomek Waleń added a comment - Uwagi (Patrycja Krzyna): Potencjalnie można usunąć: - [tmp] instrument The Queries for perf measure - jest z 2019 roku i jest tmp, nie brzmi jakby było jeszcze komuś potrzebne - [HOTFIX] Remove oi dependency from participants migration - przy deployowaniu i tak aplikują się tylko nowe migracje, a przy stawianiu szkopuła od nowa migracje i tak kompletnie nie działają, więc chyba ten commit nic nie zmienia (ewentualnie jest bardzo niepoprawny) - [TEMPFIX] Print where the empty controller hack is needed - z 2019, print debugowy, prawdopodobnie nikt już tego nie śledzi - [DEBUG][IMPORTANT] Add some debug messages to receive_from_workers - jest to z 2018 roku, wiec szczerze wątpię, że ktos zamierza zrobić ten debug - [DEBUG] Added more workers debug - jak wyżej Wielka niewiadoma: - Uncommited changes - dziwne losowe zmiany, w tym w sposobie oceniania zadań; ze względu na if True i nazwę uncommited changes wydaje się, że może to wylądowało wśród tych commitow przypadkiem - TMPHACK - hardkoduje limit pamięci (env['ingen_mem_limit']) na 512MB; brzmi podejrzanie, ale chyba byłabym skłonna to usunąć - Added Main importer - ktoś tego jeszcze używa? Czy to przeszkadzałoby na sio? - [PRODFIX] Change oioioi/notifications/server/npm-shrinkwrap.json - nie bardzo rozumiem, co to robi - (temporary) Allow lorys to manage packages inside his contest - czy to naprawdę jest zahardkodowanie uprawnień dla konkretnego użytkownika dla konkretnego contestu...? Potencjalnie mozna zmergować: - HOTFIX: Teachers & forum - chyba to tworzy forum na contestach robionych przez nauczycieli - [DEBUG] Added more workers debug - jak wyżej - Add command for finding SE submissions. - jakieś sensowne zmiany - TEMPFIX - dodaje przycisk do kopiowania rozwiązań - (to-master) usercontests should not be public - nie powinno w ogóle dotknąć sio, bo tam nie ma takich contestów - PRODFIX set c++17 for non-makefile sinol packages - wydaje się niezbyt groźne - Add a command for gathering submissions statistics. - również sensowne zmiany - Add decoding to HTML problem statements. - jakaś drobna zmiana, też nie wygląda, jakby mogła wybuchnąć sio
    Hide
    Tomek Waleń added a comment -
    moje uwagi:
    - HOTFIX: Teachers & forum - chyba to tworzy forum na contestach robionych przez nauczycieli
    OK

    - [DEBUG] Added more workers debug - jak wyżej
    OK

    - Add command for finding SE submissions. - jakieś sensowne zmiany
    OK

    - TEMPFIX - dodaje przycisk do kopiowania rozwiązań
    OK (ale tam jest tez coś o javascript_catalog a to juz chyba jest)

    - (to-master) usercontests should not be public - nie powinno w ogóle dotknąć sio, bo tam nie ma takich contestów
    OK

    - PRODFIX set c++17 for non-makefile sinol packages - wydaje się niezbyt groźne
    OK, ale coś trzeba zrobić z settings_global tam dalej jest GCC 4.8

    - Add a command for gathering submissions statistics. - również sensowne zmiany
    OK

    - Add decoding to HTML problem statements. - jakaś drobna zmiana, też nie wygląda, jakby mogła wybuchnąć sio
    OK chociaz nie bardzo rozumiem, jak takie pliki z bledami mają się poprawnie wyświetlić
    Show
    Tomek Waleń added a comment - moje uwagi: - HOTFIX: Teachers & forum - chyba to tworzy forum na contestach robionych przez nauczycieli OK - [DEBUG] Added more workers debug - jak wyżej OK - Add command for finding SE submissions. - jakieś sensowne zmiany OK - TEMPFIX - dodaje przycisk do kopiowania rozwiązań OK (ale tam jest tez coś o javascript_catalog a to juz chyba jest) - (to-master) usercontests should not be public - nie powinno w ogóle dotknąć sio, bo tam nie ma takich contestów OK - PRODFIX set c++17 for non-makefile sinol packages - wydaje się niezbyt groźne OK, ale coś trzeba zrobić z settings_global tam dalej jest GCC 4.8 - Add a command for gathering submissions statistics. - również sensowne zmiany OK - Add decoding to HTML problem statements. - jakaś drobna zmiana, też nie wygląda, jakby mogła wybuchnąć sio OK chociaz nie bardzo rozumiem, jak takie pliki z bledami mają się poprawnie wyświetlić

     People

     • Assignee:
      Andrzej Radzimiński
      Reporter:
      Tomek Waleń
     • Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      1 Start watching this issue

      Dates

      • Created:
       Updated:

       Agile