Details

   Description

   Currently we override makefiles in sinol packs, which force c++11. Jury want's c++17, which is fairly available on modern machines.

    Activity

    Hide
    Paweł Dietrich added a comment -
    Lista części zmian wstecznie niekompatybilnych z c++11 wg cppreference

    Oznaczone jako usunięte:
    - Pozbycie się śmiesznego encodowania znaków jak `??-` -> `~`
    - pozbycie się funkcji: std::auto_ptr, std::random_shuffle, std::unexpected,
    - klucz `register`
    - wrappery na funkcje `mem_fun` i podobne,
    - the obsolete io streams aliases (np. ios_base open_mode)
    - preinkrementacja `bool`'a nie jest już zdefiniowana jako `true`
    - [dynamic exception specification](https://en.cppreference.com/w/cpp/language/except_spec)

    Oznaczone jako do wycofania:
    - typy i funkcje std::iterator, std::raw_storage_iterator, std::get_temporary_buffer, std::is_literal_type, std::result_of
    - biblioteka <codecvt>
    - Kilka funkcji do wyfocania z [utility/functional](https://en.cppreference.com/w/cpp/utility/functional#Old_binders_and_adaptors)
    Show
    Paweł Dietrich added a comment - Lista części zmian wstecznie niekompatybilnych z c++11 wg cppreference Oznaczone jako usunięte: - Pozbycie się śmiesznego encodowania znaków jak `??-` -> `~` - pozbycie się funkcji: std::auto_ptr, std::random_shuffle, std::unexpected, - klucz `register` - wrappery na funkcje `mem_fun` i podobne, - the obsolete io streams aliases (np. ios_base open_mode) - preinkrementacja `bool`'a nie jest już zdefiniowana jako `true` - [dynamic exception specification]( https://en.cppreference.com/w/cpp/language/except_spec ) Oznaczone jako do wycofania: - typy i funkcje std::iterator, std::raw_storage_iterator, std::get_temporary_buffer, std::is_literal_type, std::result_of - biblioteka <codecvt> - Kilka funkcji do wyfocania z [utility/functional]( https://en.cppreference.com/w/cpp/utility/functional#Old_binders_and_adaptors )
    Hide
    Gerrit Gerrit added a comment -
    Change oioioi~master~I3c749b6a2b61957e89c8e665dc3cc076a23012dc, patchset 2
    https://gerrit.sio2project.mimuw.edu.pl/3798

    SIO-2472 Add c++17 support in sinol makefiles

    Change-Id: I3c749b6a2b61957e89c8e665dc3cc076a23012dc
    Show
    Gerrit Gerrit added a comment - Change oioioi~master~I3c749b6a2b61957e89c8e665dc3cc076a23012dc, patchset 2 https://gerrit.sio2project.mimuw.edu.pl/3798 SIO-2472 Add c++17 support in sinol makefiles Change-Id: I3c749b6a2b61957e89c8e665dc3cc076a23012dc
    Hide
    Gerrit Gerrit added a comment -
    Change oioioi~master~I3c749b6a2b61957e89c8e665dc3cc076a23012dd, patchset 1
    https://gerrit.sio2project.mimuw.edu.pl/3800

    SIO-2472 Add c++17 support in sinol makefiles

    Change-Id: I3c749b6a2b61957e89c8e665dc3cc076a23012dd
    Show
    Gerrit Gerrit added a comment - Change oioioi~master~I3c749b6a2b61957e89c8e665dc3cc076a23012dd, patchset 1 https://gerrit.sio2project.mimuw.edu.pl/3800 SIO-2472 Add c++17 support in sinol makefiles Change-Id: I3c749b6a2b61957e89c8e665dc3cc076a23012dd

     People

     • Assignee:
      Wojciech Dubiel
      Reporter:
      Paweł Dietrich
     • Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      2 Start watching this issue

      Dates

      • Created:
       Updated:
       Resolved: